Der er efterhånden rigtigt mange marsvinesider på nettet, og jeg kan på ingen måde linke til dem alle. Her på denne side de steder som jeg tit besøger eller sider jeg synes er gode. Jeg har forsøgt at opdele dem i kategorier, så god som muligt. Nogle har jeg kaldt resourcer og andre er opdrættere. Jeg har forsøgt at linke til danske opdrættere, og de udenlandske opdrættere jeg har noget at gøre med.

Inden du nu går igang med at finde vej herfra, så overvej om du vil linke til mit opdræt. Der er et en sektion med bannere, hvor du frit kan vælge en.